Reglement 


Rechten en plichten aan het viswater van leden en vergunninghouders

 

Leden en vergunninghouders hebben het recht te vissen vanaf 1 uur voor zonsopgang tot 2 uur na zonsondergang. Nachtvissen is niet toegestaan.

Gevist mag worden op alle soorten vis met 2 hengels.

 

Iedereen is verplicht:

a.      de controleur op diens verzoek de vergunning te tonen. Controleurs hebben het recht
         bij overtreding van het reglement de jaar- of dagvergunning in te nemen,

b.      een schepnet van voldoende grootte bij zich te hebben, (Karper/feeder min. 80cm/30inch), (witvis min. 55cm/22inch),

c.      een onthaakmat te hebben klaarliggen,

d.      vissers op karper moeten een flesje CarpCare hebben,

e.      zich zodanig te gedragen dat niemand overlast van zijn aanwezigheid ondervindt,

f.       zijn visplaats schoon achter te laten.

 

Het is verboden:

a.      te vissen met levende aasvis en drijvend aas, bijv. broodkorst,

b.      te vissen met aardappel of aardappelproducten,

c.      te vissen met meer dan één haak aan de lijn,

d.      te vissen met gevlochten lijn, onderlijnen uitgezonderd,

e.      te voeren met meer dan 75 boilies en/of met meer dan 250 gram droogvoer,

f.       voerboten te gebruiken,

g.      leefnetten te gebruiken,

h.      vis mee te nemen,

i.       dode vissen te deponeren in de vuilnisbakken,

j.       te vissen tussen de waterplanten en op paaiplekken,

k.      schade toe te brengen aan het viswater, de oevers en omgeving van het viswater,

l.       de visplaats te verlaten terwijl men nog een vislijn in het water heeft liggen,

m.     vliegvissen is niet toegestaan,

n.      te vissen met kunstaas van 1 maart tot 1 juni; gesloten snoektijd.

 

Aanbevolen wordt:

a.      kies voor loodvrije alternatieven,

b.      gebruik een haak zonder weerhaak of een microbarb,

c.      gebruik op de werphengel een vrij lood systeem,

 

Aansprakelijkheid

De vereniging aanvaardt, behoudens aansprakelijkheid ingevolge de wet, geen aansprakelijkheid voor ongevallen van welke aard ook aan een of meerdere leden of vergunninghouders overkomen of voor schade aan eigendommen door diefstal, beschadiging of op enige andere wijze.

 

Daar waar dit reglement niet in voorziet, beslist het bestuur.

 

 

Goedgekeurd door de algemene ledenvergadering op 18 september 2022.

Download
Statuten 30092022.pdf
Adobe Acrobat document 17.2 MB


Download
HHR VIN 220918 .pdf
Adobe Acrobat document 70.1 KB