Reglement 

RECHTEN EN PLICHTEN AAN HET VISWATER VAN LEDEN EN VERGUNNINGHOUDERS

 

Leden en vergunninghouders hebben het recht te vissen vanaf 1 uur voor zonsopgang tot 2 uur na zonsondergang. Nachtvissen is niet toegestaan.

 

Gevist mag worden op alle soorten vis met maximaal 2 hengels. Het hebben van een vispas is dan verplicht.

Jeugdleden zonder vispas mogen alleen vissen met 1 vaste of 1 werphengel.

 

Iedereen is verplicht:

a.    de controleur op diens verzoek de (dag-)vergunning te tonen. Controleurs en bestuursleden hebben het recht

       bij overtreding van het reglement de jaar- of dagvergunning in te nemen,

b.    een schepnet van voldoende grootte bij zich te hebben,
c.    een onthaakmat te hebben klaarliggen,

d.    vissers op karper moeten een flesje CarpCare bij zich hebben om verwondingen te kunnen behandelen,

e.    zich zodanig te gedragen dat niemand overlast van zijn aanwezigheid ondervindt,
f.    zijn visplaats schoon achter te laten,


Het is verboden:

a.    te vissen met levende aasvis en drijvend aas, bijv. broodkorst,

b.    te vissen met aardappel of aardappel producten,
c.    te vissen met meer dan één haak aan de lijn,

d.    te vissen met gevlochten lijn, onderlijnen uitgezonderd,

e.    te voeren met meer dan 50 tot 75 boilies en/of te voeren met meer dan 250 gram droogvoer,

f.     voerboten te gebruiken,

g.    leefnetten te gebruiken,

h.    vis mee te nemen,

i.     dode vissen te deponeren in de vuilnisbakken,

j.     te vissen tussen de waterplanten en op paaiplekken,

k.    schade toe te brengen aan het viswater, de oevers en naaste omgeving van het viswater,

m.  de visplaats te verlaten terwijl men nog een vislijn in het water heeft liggen,
n.   vliegvissen is niet toegestaan,

o.   te vissen met kunstaas van 1 maart tot 1 juni; gesloten snoektijd.

 

Aanbevolen wordt:

a.    kies voor loodvrije alternatieven,

b.    gebruik een haak zonder weerhak of een microbarb,

c.    gebruik op de werphengel een vrij lood systeem.


AANSPRAKELIJKHEID
De vereniging aanvaardt, behoudens aansprakelijkheid ingevolge de wet, geen aansprakelijkheid voor ongevallen van welke aard ook aan een of meerdere leden of vergunninghouders overkomen of voor schade aan eigendommen door diefstal, beschadiging of op enige andere wijze.

 


Download
HHR VIN v2 08-08-2022.pdf
Adobe Acrobat document 34.1 KB

Download
Concept statuten 08-08-2022.pdf
Adobe Acrobat document 180.9 KB