Het bestuur 

Voorzitter: – vacant

Secretaris: – wordt tijdelijk waargenomen door de penningmeester

Penningmeester: – Loek Groenendijk  –  hsv.vin@gmail.com  –  06 344 168 44

Webmaster en visstandbeheer: – Paul Vandewal

Bestuurslid: Hennie van de Haar             

 

Informatie: info@hsvdevin.nl