Nieuws

De  ledenvergadering is op zondag 5 april. Aanvang 10:00u. in de kantine aan de vijvers van Nierhoven.

Wij rekenen op een grote opkomst, want er zijn belangrijke zaken te bespreken. 


Op 24 december heeft Mattie van Bijnen, voormalig secretaris en kantinebeheerder, onze vereniging verlaten. Met hem helaas ook Jan Prevos. Dit stelde het bestuur voor een onverwachte situatie die gelukkig niet lang heeft geduurd. Nog diezelfde week meldden zich drie nieuwe kandidaat-bestuursleden en een nieuw team dat de kantine onder hun hoede wil nemen. De kantine is dus vanaf zondag 1 maart weer gewoon open! 


Op 12 december 2019 overleed na een kort ziekbed: Willem Meis (1935). Willem – of Wiel – zoals wij hem kenden, was enkele maanden daarvoor als meer dan 40-jarig lid van de vereniging onderscheiden met de "V.I.N." cap en de gemeentespeld Beekdaelen. Tot aan zijn overlijden maakte hij deel uit van het bestuur en heeft de vereniging in moeilijke jaren overeind gehouden. Wij danken hem daarvoor.