Nieuws


Voorn

 

Op 23 december is in vijver 1 150kg ruisvoorn uitgezet.

Door de dit jaar geplaatste viskooien, aangevuld met het wilgentakken bos, hebben ze nu meer kans van overleven in de strijd tegen de aalscholvers.

 

In het voorjaar van 2021 wordt vijver 2 aangevuld met 200kg zogenaamde

"kilo karpertjes" die net te groot zijn voor de aalscholvers.

 

Het speciale visvoer programma dat dit jaar zo succesvol is geweest, wordt in 2021 voortgezet.


Witvis wedstrijden

Nu vijver 1 zo optimaal als mogelijk bescherming biedt aan kleine witvis, zoals voorn, baars en jonge brasem, gaan we volgend jaar weer witvis wedstrijden organiseren. Eerder meldden wij het uitzetten van 150 kg. ruisvoorn in december. Volgend jaar komen daar nog kruiskroeskarpertjes bij.

Tijdens de algemene ledenvergadering volgend jaar vragen we leden om samen met Albert Kruts een wedstrijdcommissie te vormen.


Keelkamp vijvers weer open!

Vanaf 13 oktober mag er weer worden gevist op de Keelkamp vijvers. De rattenplaag is verholpen.

Hoewel de oorzaak niet echt bij de leden van onze vereniging lag, doen wij een dringend beroep op jullie om geen voer en etensresten achter te laten. Zoveel mogelijk mee terugnemen naar huis en niet in de afvalbakken gooien.


Wilgenbos

Afgelopen week (11 oktober) is, met dank aan Michel Geerlings, de laatste fase bescherming tegen aalscholvers in

vijver 1 afgerond met het plaatsen van een houtwal (wilgentakken) rondom de kooien die deze zomer al werden geplaatst. In december zal 150 kg ruisvoorn worden uitgezet. Ze hebben nu meer bescherming: onder de steiger, in de kooien en achter de houtwal. Goed nieuws voor de wit-vissers!

 

Op vijver 2 zijn voorbereidende maatregelen getroffen om er volgend voorjaar riet te kunnen planten achter het bord, waar ook 2 kooien liggen. Zie foto's.


Kantine gesloten

Vanwege nieuwe overheidsmaatregelen is de kantine voor de rest van dit seizoen gesloten.

Wij hopen jullie m.i.v. 1 maart 2021 in goede gezondheid weer te mogen begroeten.

 

Voor jaarvergunningen a.u.b. de penningmeester bellen: Loek Groenendijk 06 34 41 68 44


Karper nachtviswedstrijd

De twee nachtviswedstijden die zijn gehouden in het weekend van 18 tot 20 september, zijn een groot succes geworden. Onze Facebook pagina stroomt vol met complimenten aan de organisatie en niet in de laatste plaats aan Jos en Staschya van Horzen die de deelnemers 24 uur rond de klok hebben bijgestaan vanuit de kantine. Foto's en uitslagen vindt je hier.

 

Op de eerste dag werd 136,6 kg gevangen, op de tweede dag 139,6 kg.


Riet planten

Dankzij de anonieme, genereuze gift van een lid is een eerste aanplant van riet (100 stuks) mogelijk gemaakt in vijver 1. Waterplanten als gele lis en riet zijn noodzakelijk als schuilplaats tegen de aalscholvers, de voortplanting van vissen en verbetering van de waterkwaliteit.

 

Fase 2 zal plaatsvinden in het voorjaar, waarbij ook de vijvers 2 en 3 zullen worden beplant. Bij foto's kun je zien hoe Paul Vandewal, Markwin van Kuijk, Maurice Gardeniers, Peter van Horzen en Loek Groenendijk dit hebben gerealiseerd.


Bezoek aan Vandeput viskwekerij

Maandag 24 augustus is een afvaardiging van de vereniging: Albert Kruts, Loek Groenendijk en Bert Houwers naar onze visleverancier geweest. We zijn er een heel stuk wijzer geworden over welke vis, wanneer en van welke grootte, zinvol kan worden uitgezet.

 

Daarop hebben we het als bestuur het besluit genomen om dit jaar geen vis meer uit te zetten. Eerst extra schuilplaatsen creëren in de vorm van beplanting en takkenbossen. Hierdoor krijgen de aalscholvers minder grip op het visbestand en bestaat er een reële kans dat we meer vis voor onszelf behouden.

 

We gaan dat dit jaar nog realiseren, om daarna weer kruiskroes karper en voorn uit te kunnen zetten. Natuurlijk zal er volgend seizoen ook gedacht worden aan de karpervisser.

 

Voor wie nieuwsgierig is hoe het reilt en zeilt bij viskwekerij Vandeput in Zonhoven(B) … kom op 21 november 2020 achter de schermen een kijkje nemen. Boomsteeg 46, 3520 Zonhoven, België.

 


Keelkamp vijvers tijdelijk gesloten

Als gevolg van ratten op deze vijvers heeft de gemeente de toegang tot deze vijvers op 23 juli voor onbepaalde tijd afgesloten. Zodra het probleem is verholpen laten we je dat per e-mail of post weten.


Karpers 100% gezond!

Op 26 juni heeft Mark Breedveld van Carp Care 14 karpers (6 spiegel, 5 kroes en 3 schub) microscopisch onderzocht.

Alle exemplaren waren 100% gezond. Enkele exemplaren die eerder waren getroffen door de aeromonos bacterie bleken goed te herstellen door het weerstand verhogende voer dat sinds medio mei wordt gebruikt.

 

Om kruisbesmetting te voorkomen wordt iedereen nadrukkelijk verzocht om zijn spullen goed te drogen voor ze hier of elders te gebruiken.


 

 

Om kleine vis meer bescherming te bieden tegen de aalscholvers zijn op de vijvers 1 en 2 kooien geplaatst.

Ze worden gemarkeerd door oranje drijvers.

Hoe we dat gedaan hebben kun je zien bij de foto's


 

 

Veel vissers hadden last van obstakels in vijver 1 en verloren menig (onder-)lijn.

 

Pesso Remmers, Roberto Cainero en

Wiel Notermans, alias: "de Bavo Boys", bijgestaan door Markwin van Kuijk

hebben op 2 juni een dreg uitgegooid.

 

Niet overbodig zoals blijkt uit de foto's.

 


 

 

 

Op 20 en 25 mei hebben onze kantinevrijwilligers

Jos en Staschya van Horzen de cursus HACCP hygiënecode 

gedaan en afgerond met het diploma.

 

Een aanwinst voor de kantine en de club.

 

Gefeliciteerd!


3 Hengels? – Nee!

Houders van een vispas mogen vissen met maximaal 2 hengels.

Onze vijvers zijn te klein om een vergunning voor 3 hengels af te geven. Het is dus niet toegestaan


Barbecuen aan de vijvers –in welke (kleine) vorm dan ook – is door de gemeente verboden.
Sponsorprogramma. (14 maart 2020)

Om de huidige accommodatie en faciliteiten niet alleen in goede conditie te houden, maar ook verder uit te breiden is meer geld nodig dan het huidige budget toelaat. Om die reden heeft het bestuur een sponsorprogramma opgesteld dat bestaat uit twee delen: financiële sponsors en project sponsors.

  • Financiële sponsors zijn personen en bedrijven die de vereniging een warm hart toedragen en ons gedurende enkele jaren financieel willen ondersteunen.
  • Project sponsors zijn personen en bedrijven die belangeloos een project realiseren dat ons anders veel geld gekost zou hebben als we het commercieel hadden moeten laten uitvoeren.

De eerste financiële sponsors hebben zich al gemeld en ook het eerste project sponsorprogramma is gerealiseerd:

een nieuw terras voor de kantine. De leden Ger en Ruben Geurts hebben dat kosteloos voor ons gemaakt.

Kijk maar bij foto's.

 

Ken je ook iemand, bijv. je werkgever of een kennis die ons voor een klein bedrag per jaar wil ondersteunen?

Neem dan contact op met Hennie van de Haar.