Uitzetten vis

Op 18 maart is 350 kg vis uitgezet. Zie voor meer informatie onder NIEUWS

1e Sponsorproject

Op 14 maart hebben onze leden Ger en Ruben Geurts, geholpen door een tiental vrijwilligers het terras voor de kantine vervangen. De tegels mochten we ergens ophalen

en zij zorgden voor de rest.

 

Zoek je een stratenmaker? 

Bel Ger: 06 - 51 92 87 47

 

50–Jarig jubileum

Op 25 juni 2018 bestond de vereniging 50 jaar. Door de omvangrijke renovatiewerkzaamheden aan de vijvers is het jubileumfeest uitgesteld. Op 21 september 2019 heropende wethouder "water" Jeanette Quadvlieg de vijvers met het uitreiken van de prijs aan Hans van Herk, als winnaar van de zalmforel wedstrijd.

 

Vier leden: Willem Meis, Wiel Collaris, Klaus Gobelet en Piet Cuijpers die al meer dan 40 jaar lid van de vereniging zijn geweest, kregen de "V.I.N." cap uitgereikt. Burgemeester Eric Geurts onderscheidde hen daarna met de gemeentespeld van Beekdaelen.

 

Een grote loterij, waaraan 20 sponsoren bijdroegen aan de rijkelijk gevulde prijzentafel en een barbecue, vormden de feestelijke afronding.

Cilck op een foto voor vergroting. Esc. om weer terug te keren.

Renovatie vijvers Nierhoven

In het najaar van 2018 is begonnen met het afvangen van de vis waarbij enkele pracht exemplaren naar boven kwamen. Grote hoeveelheden gele plomp zijn verwijderd en de vijvers op diepte uitgebaggerd. De taluds zijn geëgaliseerd, nieuwe minder-validen steigers geplaatst, de paden opnieuw verhard en geasfalteerd. In de vijvers 1 en 3 is een gedeelte afgezet voor natuurlijke begroeiing. De werkzaamheden hebben tot na de zomer 2019 geduurd.

Als eerste aanzet om de visstand, na het verstoren van de biotoop, weer op peil te brengen is 150 kg Kroeskarper uitgezet.